Простий Вензель Роду Войтенко

Родина Войтенко


Кому:

Всім, ВСІМ, всім.

Усім відомим і невідомим імперіям, королівствам, державам, корпораціям, орденам, організаціям, обʼєднанням та всім, хто грає по правилам засновника свідомо чи не свідомо, хто порушує правила гри свідомо чи ні, хто діє проти правил свідомо чи ні. Усім повноваженим та уповноваженим, посадовим та службовим, фізичним та юридичним особам будь-якої власності, істотам, створінням, роботам тощо. Кожному, хто має душу і хто її продав. Усьому Роду Людському.

Оголошення

Я - мужчина з власним імʼям Денис, дарованим мені моїми батьками, не один з тих, хто вважає себе будь-якою особою, зробив свій вибір керуючись своїми переконаннями, свободою вибору та свободою волі. Я - частка Творця, Душа проявлена на цій планеті в людському тілі мужчини. Маю волю, розум і совість. Між мною і Творцем не має посередників, обвинувачів та суддей. Я - Творець свого буття, свого життя й свого оточення, тому що несу в собі частку Бога Творця. В повній мірі усвідомлюю свої можливості і відповідальність за свої дії в цьому житті.

Я, названий іменем Денис, народжений по волі Творця на землі моїх предків Славʼян (від слова "Славити"), відомої на той час території, як пологовий будинок Красноокнянської Центральної районної лікарні Одеської області Української РСР, являюсь власником свого імені та імен мого Роду, також є власником результатів моєї інтелектуальної праці та результатів своєї творчої праці, володільцем тіла та всіх активів, усього майна, по принципу справедливого розподілу між народженим і тим хто живе, а також як співзасновник усіх організацій та персон - фізичних та юридичних осіб тощо, названих моїми власними іменами, являюсь основним кредитором усіх персон, організацій тощо. По факту народження на цій землі та по факту законного перебування на цій території самоідентифікую себе представником автохтонного народу Славʼян(1,2п 1ст Пакту про громадянські та політичні права), який має титул "народу переможця", що закріплено у міжнародних договорах та є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні і являється засновником Української Республіки і власником землі і її ресурсів на цій території.

Я анулюю, відрікаюсь, відкликаю всі підписи коли-небудь поставлені мною або від мого імені в нерозкритих договорах, угодах, контрактах, договорах оферти тощо в усній чи у письмовій формі або у розкритих, але без розʼяснення юридичних наслідків, чим також ввели в оману, з опікунами, з приватними корпораціями, з компаніями, установами, з органами управління, з корпорацією УКРАЇНА, з особами уповноваженими на виконання функцій держави тощо. Втрата довіри, тому з 15 травня 2023 року усі договори тощо не залежно від поінформованості усіх компаній, корпорацій, установ, організацій, органів управління, опікунів тощо є нікчемними або розірваними. Кожен, хто буде навʼязувати мені борг - сам буде зобовʼязаний за тим борговим зобовʼязанням!

Я, припиняю обовʼязки громадянина УКРАЇНИ, оскільки це фікція, надалі вступаю в цивільні відносини виключно як інший субʼєкт публічного права - Людина чоловічого роду з повними правами і свободами у якої є громадянство Української Республіки. Юридичний статус живої людини належить Людині по праву народження і реалізується через субʼєктивні права, які мають природно-правовий характер і тому є невідʼємними. Тому самоідентифікую себе субʼєктом публічного права з юридичним статусом Людина відповідно до 6ст Загальної декларації прав людини та 16ст Пакту про громадянські та політичні права. Оскільки Українська РСР є засновником субʼєкта міжнародного публічного права, а Україна є правонаступницею Української РСР відповідно до Закону про правонаступництво України на території України діють закони Української РСР та інші акти ухвалені Верховню Радою Української РСР, оскільки вони не суперечать законам України ухваленим після проголошення незалежності України. Тому міжнародні договори є частиною законодавства України. В тій частині де національні закони суперечать міжнародним договорам, вищу силу мають міжнародні договори. Тому, як основний кредитор, вимагаю дотримання міжнародних договорів, вимагаю припинити та сприяти припиненню піратських неправомірних дій з боку посадових і службових осіб органів усіх форм власності, фізичних та юридичних осіб, компаній та корпорацій тощо. Відповідно до 3 ст Конституції України(254к/96-ВР) Людина - найвища цінність суспільства, держава(особи уповноважені на виконання функцій держави), в особі всіх посадових і службових осіб її органів, відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердженя і забезпечення прав і свобод людини є головним обовʼязком держави, це означає що Людина - кредитор, а всі посадові й службові особи усіх органів держави - боржники(509ст Вашого ЦКУ). Як кредитор, вимагаю забезпечити дотримання прав і свобод людини, щодо мене, моїх рідних, мого Роду й мого наРоду без зустрічного права вимоги, оскільки посадові і службові особи добровільно акцептували свої обовʼязки.

Я, забороняю подальше використання даних персон заснованих на моїх власних іменах, даних повʼязаних з моїм власним іменем, використання факсимільного підпису без мого сповіщення і без моєї згоди викладеної виключно у письмовому вигляді на папері написаною моєю рукою. Я, забороняю будь-яке використання моїх біометричних даних: генетичного коду, внутрішніх органів, крові, кісток, сітчатки ока, зразків голосу, відбитків пальців, волосся, фотографій з моїм зображенням тощо оскільки це власніть Творця, а я фактичний володар. Кожен, хто недотримається цієї заборони, буде нести повну особисту відповідальність перед Творцем, нашкодить собі й своїм рідним. Я, живу на цій планеті по волі Творця, живу по совісті, честно та гідно. Розумію, що Я, ніколи не зможу стати кращим за когось чи гіршим, а тому намагаюсь нікому не робити того, що не хотів би собі. Тому Кожен, хто чинить будь-яку шкоду, сприяє або не перешкоджає чиненні будь-якої шкоди мені, моїм рідним, мому Роду й мому наРоду, той посягає на волю Творця й несе повну відповідальність перед Творцем, шкодить собі й своїм рідним.

Ніякі особливості перекладу та граматичні помилки не скасовують законної сили дане публічне оголошення!

15 дня травня місяця 2023 року